Administratieve optimalisatie

 

Diensten

Administratieve Optimalisatie.

Het zodanig inrichten, doorlichten en eventueel aanpassen van het administratieve proces dat er een Real-Time inzicht ontstaat voor het management op grond waarvan juiste beslissingen kunnen   worden genomen.

Hiertoe zijn meerdere mogelijkheden denkbaar afhankelijk van de bedrijfssituatie

  • Uitbesteden van de gehele administratie.
  • Meedenken in de (re)organisatie van de administratieve processen.
  • Controleren van een intern gevoerde administratie alsmede het verzorgen van de BTW aangifte.
  • Verzorgen en eventueel bespreken van tussentijdse overzichten
  • Het opstellen van jaarrekeningen
  • Het verzorgen van de Publicatie balans ten behoeve van de Kamer van Koophandel

Uitgangspunt hierbij is dat alle werkzaamheden dienen te worden geoptimaliseerd en in de interne organisatie dienen te worden afgestemd met als gevolg:

Efficiency

Real-time inzicht

Verlaging van de kosten

Wij gaan graag met u in discussie om uw administratieve proces te optimaliseren.